Bali laaven planleg opning 29.februar 2020

· 50 words · mindre enn et minutt

Det har vaert enlang veg a ga siden ideen om a bringe Bali til Fraena ble til paa en liten privat owy i Jakarta Bay, Indonesia i 2014.

Naa er Fraena blitt til Hustadvik kommune og det ligger an til at Bali laavend kan aapne doerene til publikum den 29.februar 2020